Όροι Χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος διαχειρίζεται από την AKTINA SA,η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Φιλελλήνων αριθμ. 26, Αθήνα, ΑΦΜ 094095137, ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ., (Αριθμός ΓΕΜΗ 681810100), άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ 0206E60000451500 ).

Η χρήση της ιστοσελίδας και οι προσφερόμενες από το AktinaTravelNow υπηρεσίες διέπονται από τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ).Σημειώνεται, ότι οι ΓΟΣ του AktinaTravelNow εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, οι οποίες δίνονται από τον χρήστη είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του AktinaTravelNow,είτε τηλεφωνικώς μέσω του Call Center, είτε απευθείας στα γραφεία του. Η χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία και αποδοχή των παρακάτω αναφερομένων όρων. Παρακαλούμε όπως μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του τόπου αυτού αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.

2. Παροχές - Πεδίο εφαρμογής των ΓΟΣ
Το AktinaTravelNow παρέχει μία διαδικτυακή πύλη, η οποία προσφέρει τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.Το AktinaTravelNow διαμεσολαβεί στην κράτηση υπηρεσιών (πτήσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, εισιτήρια πλοίων, οργανωμένα ταξίδια, last minute κρατήσεις και άλλες τουριστικές υπηρεσίες) οι οποίες προσφέρονται από τους στην παρούσα ιστοσελίδα αναφερόμενους διοργανωτές ή παρόχους της εκάστοτε τουριστικής υπηρεσίας. Η κράτηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η κράτηση, η καταρτιζόμενη σύμβαση δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και τον πάροχο του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η παροχή του AktinaTravelNow συνίσταται αποκλειστικά στη διαμεσολάβηση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο στην εκπλήρωση της παροχής αυτής.

3. Ώρες Λειτουργίας
Οι ώρες εργασίας του AktinaTravelNow κατά τις οποίες μπορούν να γίνουν τηλεφωνικές συναλλαγές καθώς και επισκέψεις στα γραφεία της εταιρείας είναι οι ακόλουθες: Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 18:00 .Σάββατο: 09:00 - 14:00

4. Κράτηση
Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της ειδικής φόρμας κράτησης στον διαδικτυακό μας τόπο και την περάτωση της διαδικασίας κράτησης ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στο AktinaTravelNow να διαμεσολαβήσει για την παροχή ταξιδιωτικής υπηρεσίας, η οποία προσφέρεται από τον εκάστοτε πάροχο, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας η οποία σχετίζεται με την εκτέλεση ενός ταξιδιού. Ως εντολές του χρήστη για την μεσολάβηση του AktinaTravelNow σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της διαδικτυακής της πύλης, νοούνται ειδικότερα οι παρακάτω πράξεις: α.Οι κρατήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τον χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης του AktinaTravelNow β.Οι κρατήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς από τον χρήστη μέσω του Call Center του AktinaTravelNow γ.Οι κρατήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τον χρήστη στα γραφεία του AktinaTravelNow.Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.Οι κρατήσεις που ΔΕΝ πραγματοποιούνται μέσω της διαδικτυακής πύλης του AktinaTravelNow ενδέχεται να έχουν διαφορετική τιμολόγηση.

5. Εταιρείες Χαμηλού Κόστους (Lowcost) Aερομεταφορέας χαμηλού κόστους
Οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους χρησιμοποιούνται σε κοντινούς προορισμούς διάρκειας λιγότερο από 3 ώρες.
Γενικοί κανόνες
Κάνοντας κράτηση εισιτηρίου/ων σε εταιρείες χαμηλού κόστους μέσω της ιστοσελίδας μας,η κράτηση σας γίνεται απευθείας στο σύστημα της εταιρείας χαμηλού κόστους.Πραγματοποιώντας την κράτηση με τον τρόπο αυτό, συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις της εκάστοτε εταιρείας χαμηλού κόστους.Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια,λάθη ή παραλείψεις προκύψουν ως αποτέλεσμα από τα συστήματα των εταιρειών χαμηλού κόστους. Σημείωση: οι εταιρείες χαμηλού κόστους διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη μεταφορά οποιουδήποτε προσώπου έχει αποκτήσει εισιτήριο με παράβαση του νόμου ή των τιμών του μεταφορέα, των κανονισμών και των διατάξεων.Το δικαίωμα άρνησης μπορεί τώρα να εφαρμοστεί από τις Αεροπορικές εταιρείες βάσει του νέου αντιτρομοκρατικού νόμου.Σημειώνουμε ότι οι εταιρείες χαμηλού κόστους λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη.Επιπρόσθετα,είναι πιθανό να προκύψουν χρεώσεις για την οποιαδήποτε αλλαγή που πραγματοποιείται μετά την κράτηση και να επιβληθούν τέλη για ακυρώσεις.Επιτρέποντας ή ζητώντας μας να κάνουμε εκ μέρους σας κράτηση σε πτήση "Εταιρείας Χαμηλού Κόστους",αποδέχεσθε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για αλλαγές πτήσεων ή ακυρώσεις που μπορεί να υπάρξουν σε οποιοδήποτε σκέλος της κράτησής σας από τη μεριά της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους και συμφωνείτε με τους κανονισμούς κρατήσεων της εκάστοτε εταιρείας. Η αγορά εισιτηρίων από Αεροπορικές Εταιρείες χαμηλού κόστους,συνήθως περιέχει μόνο τον απλό ναύλο,ενώ δε συμπεριλαμβάνονται στην αναγραφόμενη τιμή οι αποσκευές.Επίσης,σε πολλές περιπτώσεις δε συμπεριλαμβάνoνται πρόσθετες υπηρεσίες, όπως το check-in, η επιλογή θέσης, κ.λ.π. Οι παραπάνω υπηρεσίες δεν παρέχονται από το AktinaTravelNow,ενώ είναι πιθανό να επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρέωση από την αεροπορική εταιρεία.Σε κάθε περίπτωση,συνιστούμε να απευθύνεστε άμεσα στην Αεροπορική Εταιρεία.
Πληρωμή με πιστωτική κάρτα
Οι εταιρείες χαμηλού κόστους δέχονται πληρωμές μόνο με προσωπικές πιστωτικές κάρτες.Τόσο οι εταιρείες χαμηλού κόστους,όσο και μερικές αεροπορικές εταιρείες,μπορεί να επιβάλουν τέλη για τη χρησιμοποίηση της πιστωτικής σας κάρτας.Όσο αυτό είναι δυνατό,θα σας γνωστοποιήσουμε τα τέλη αυτά,πριν την κράτησή σας.Η πληρωμή οποιασδήποτε κράτησης που έχει γίνει σε εταιρεία χαμηλού κόστους γίνεται απευθείας στην ίδια την εταιρεία.
Ακύρωση
Σε γενικές γραμμές οι ναύλοι των εταιρειών χαμηλού κόστους είναι μη επιστρέψιμοι (non-refundable).Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας (θάνατος,προβλήματα υγείας) η κάθε υπόθεση αξιολογείται ξεχωριστά. Εξαιτίας εξαιρετικά απρόσμενου γεγονότος,το οποίο σας εμπόδισε,να ακυρώσετε το ταξίδι σας εγκαίρως,επικοινωνήστε μαζί μας και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας εξυπηρετήσουμε.
Αλλαγές Ονομάτων
Συνήθως δεν επιτρέπονται οι αλλαγές ονομάτων κατόπιν της κράτησης σας,σε εταιρεία χαμηλού κόστους.Παρόλα αυτά είναι πιθανό και πάντοτε πριν την αναχώρηση της πτήσης,να επιτραπεί από την αεροπορική,η αλλαγή ονόματος,καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος αλλαγής και τέλος διεκπεραίωσης της κράτησης (5€) .Θα σας ζητηθεί να καλύψετε την όποια διαφορά προκύψει,μεταξύ του αρχικά πληρωθέντος ναύλου και του ισχύοντος ναύλου που είναι διαθέσιμος κατά το χρόνο διενέργειας της αλλαγής ονόματος.Στην περίπτωση που ο νέος ναύλος είναι κατώτερος του αρχικού,δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.
Αλλαγή πτήσης
Οι πτήσεις μπορεί μερικές φορές να έχουν αλλαγές πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή την ημερομηνία (σύμφωνα με το πρόγραμμα) της αρχικής πτήσης,είτε με υπαιτιότητα της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας είτε με πρωτοβουλία του επιβάτη.Σε περίπτωση που επιθυμείτε την τροποποίηση της κράτησής σας,η αλλαγή των πτήσεων πραγματοποιείται με δυο τρόπους : α) Καλώντας απευθείας την εταιρεία χαμηλού κόστους.β) Καλώντας το AktinaTravelNow (αρ.τηλεφώνου 801 100 2525) είτε μέσω email (info@aktinatravelnow.com).Σε κάθε περίπτωση αλλαγής είναι πιθανό να προκύψει επιπλέον επιβάρυνση (τέλη,διαφορά ναύλου και φόρου εάν υπάρχει),έξοδα διεκπεραίωσης της κράτησης (5€).Διευκρινίζουμε ότι στην περίπτωση που ο διαθέσιμος ναύλος στη νέα πτήση είναι χαμηλότερος,δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων από την εταιρεία χαμηλού κόστους.
Διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων & αποσκευών
Το on-line check-in και η εκτύπωση της κάρτας επιβίβασης,πριν από κάθε προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης,συνιστάται σε κάθε περίπτωση,προς αποφυγή επιπλέον χρεώσεων στο αεροδρόμιο.Οι περισσότερες εταιρείες χαμηλού κόστους,ορίζουν ως έγκυρη ώρα check-in και παράδοσης των αποσκευών,το λιγότερο 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης.Επιβάτες οι οποίοι φθάνουν καθυστερημένα στον έλεγχο εισιτηρίων και αποσκευών (check in) δεν θα γίνονται δεκτοί για επιβίβαση.Ως συνέπεια δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρήματων για το εισιτήριο,από τις περισσότερες εταιρείες χαμηλού κόστους,η μεταφορά του επιβάτη σε άλλη πτήση δωρεάν και δεν αναλαμβάνει να προσφέρει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να βρίσκεστε έγκαιρα στον έλεγχο εισιτηρίων και αποσκευών (check in).
Αποσκευές
Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε απευθείας με την εκάστοτε εταιρεία χαμηλού κόστους,για διευκρινίσεις σχετικά με το επιτρεπόμενο όριο μεταφοράς των αποσκευών,καθώς για την καθεμιά ισχύει διαφορετική πολιτική.Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η Easyjet,επιτρέπει την δωρεάν μεταφορά μιας χειραποσκευής (50Χ40Χ20) στην καμπίνα,ενώ υπάρχει επιπλέον κόστος (25€),για κάθε παραδοτέα αποσκευή,η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το βάρος των 20 κιλών.

6. Επιβεβαίωση της κράτησης, αποστολή των ταξιδιωτικών εγγράφων
Σε περίπτωση κράτησης μέσω του διαδικτυακού τόπου του AktinaTravelNow ο χρήστης θα λάβει από το AktinaTravelNow ή απευθείας από τον πάροχο επιβεβαίωση για την κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει ΑΜΕΣΩΣ την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία αναχώρησης, προορισμός κ.λ.π.) και να ενημερώσει το AktinaTravelNow για τυχόν λάθη που έγιναν κατά την διάρκεια της καταχώρησης. Λάθη τα οποία αναφέρονται μετά την πάροδο της ημέρας μέσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί το AktinaTravelNow να εγγυηθεί ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και στην έγκαιρη ενημέρωση από τον χρήστη. Πολλοί πάροχοι και δη αεροπορικές εταιρείες low cost δεν προβαίνουν σε καμμία διόρθωση λάθους μετά την καταχώρηση της κράτησης από τον χρήστη. Σημειώνεται, ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η μη δυνατότητα διόρθωσής τους σε καμμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση. Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία της αεροπορικής εταιρίας στο αεροδρόμιο ή από τα γραφεία το AktinaTravelNow. O χρήστης σε περίπτωση μη παραλαβής ηλεκτρονικού εισιτήριου εντός 12 ωρών από την κράτηση οφείλει να επικοινωνήσει με το AktinaTravelNow. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αποστέλλονται στον πελάτη ταχυδρομικώς μέσω courier με χρέωση του τελευταίου ή μπορεί να παραληφθούν από τα γραφεία του AktinaTravelNow. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν από το κιόσκι της ακτοπλοϊκής εταιρείας στο λιμάνι αναχώρησης κάνοντας χρήση του κωδικού κράτησης για τον οποίο έχει ενημερωθεί τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail. Το AktinaTravelNow δεν ευθύνεται για απώλειες εισιτηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση κρατήσεων που αφορούν ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα o χρήστης λαμβάνει ένα e-mail με τα στοιχεία της κράτησης. Στην συνέχεια ο χρήστης προσκομίζει απευθείας στο ξενοδοχείο ή το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων την εκτύπωση της επιβεβαίωσης που έχει λάβει από του AktinaTravelNow και το συνοδευόμενο voucher (εφόσον αυτό υπάρχει). Σε περίπτωση οργανωμένων ταξιδιών ο χρήστης θα παραλάβει τα σχετικά έγγραφα ταχυδρομικώς μέσω courier ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή από τα γραφεία του AktinaTravelNow κατά την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του γραφείου.

7. Τιμές
Η αμοιβή του AktinaTravelNow για τη διαμεσολάβησή της συμπεριλαμβάνεται στην συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή του προϊόντος. Το AktinaTravelNow ενημερώνεται για τις τιμές των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον εκάστοτε πάροχο. Για αλλαγές στις τιμές από τον πάροχο το AktinaTravelNow δεν φέρει καμμία ευθύνη.Το AktinaTravelNow δεν ευθύνεται για τέλη κράτησης που τυχόν επιβάλλονται από τον εκάστοτε πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού ή της παροχής υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.

8. Τρόπος πληρωμής
Οι τρόποι πληρωμής αναγράφονται στην ιστοσελίδα του AktinaTravelNow ξεχωριστά για το εκάστοτε προϊόν ή την υπηρεσία. Θα γίνονται δεκτοί μόνο η αναφερόμενοι στην ιστοσελίδα τρόποι πληρωμής. Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτοί οι περισσότεροι τύποι πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω ξένης πιστωτικής κάρτας απαιτείται η γραπτή συναίνεση του κατόχου της κάρτας. Στην περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική κάρτα η χρέωση όλου του ποσού γίνεται με την ολοκλήρωση της κράτησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή πρόκειται να πραγματοποιηθεί με κατάθεση στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, συνήθως δίνεται προθεσμία 24 ώρες για να γίνει η κατάθεση όλου του ποσού. Πριν την εξόφληση του τιμήματος 
AktinaTravelNow δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τα εισιτήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα στο χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση του πελάτη για την εξόφληση του τιμήματος, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, παραμένει. Το AktinaTravelNow ενδέχεται να προσκαλέσει τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την διεύθυνση κατοικίας του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή απόδειξη κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του μέσω φαξ ή και ταχυδρομικώς πριν την οριστική έκδοση του εισιτηρίου. Το AktinaTravelNow έχει το δικαίωμα να αποστείλει τα εισιτήρια, τις επιβεβαιώσεις κράτησης, vouchers ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα αποκλειστικά στην διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης στην τράπεζά του η στον εκδότη της πιστωτικής του κάρτας.

9. Αποκλεισμός ευθύνης
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο. Το AktinaTravelNow καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες να ελέγξει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της για τυχόν λάθη και ανακρίβειες. Το AktinaTravelNow δεν εγγυάται την καταλληλότητα, την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα αυτών των πληροφοριών. Το AktinaTravelNow δεν ευθύνεται επίσης για την μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος την ημερομηνία της κράτησης ή για την εκπλήρωση της σύμβασης με τον πάροχο. Σε καμμία περίπτωση το AktinaTravelNow δεν ευθύνεται για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις οποιουδήποτε παρόχου ή για τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τον εκάστοτε πάροχο ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Το AktinaTravelNow δεν φέρει καμμία ευθύνη και δεν θα αποζημιώσει κανέναν λόγω καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που δεν βρίσκονται στο άμεσο έλεγχό της. Επιπλέον δεν έχει καμμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο, παράλειψη, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής αρχής. Όσον αφορά τις κρατήσεις με την τεχνολογία best price mix, σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης του ενός σκέλους της κράτησης λόγω εξωτερικού παράγοντα (απεργίας, καιρού κλπ.) το AktinaTravelNow δεν εγγυάται ότι μπορεί να μεταβάλει τα στοιχεία της κράτησης του άλλου σκέλους χωρίς επιβάρυνση. Το AktinaTravelNow διαθέτει στην βάση της πάνω από 90.000 ξενοδοχεία μεταξύ των οποίων παρουσιάζονται και κάποια 2 αστέρων. Τα ξενοδοχεία αυτά προορίζονται για ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με τον οικονομικότερο τρόπο και δεν αποτελούν καταλύματα που συστήνονται στους πελάτες μας. Η εταιρεία AktinaTravelNow δεν συστήνει κάποιο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και δεν εγγυάται για την ποιότητα όλων των ξενοδοχείων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της. Περεταίρω στο τμήμα των on-line κρατήσεων ξενοδοχείων, παρουσιάζεται περιγραφή και φωτογραφίες των ξενοδοχείων όπως ακριβώς τις εισάγουν τα ξενοδοχεία χωρίς την επιβεβαίωση ή τροποποίηση τους. Το AktinaTravelNow καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου χωρίς να εγγυάται όμως για την σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα όσον αφορά τα προγράμματα (software), τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και του ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς η άλλα παρόμοια στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα και παρέχονται από τρίτους. Ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει συνδέσμους (links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το AktinaTravelNow δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων τους, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητά τους, καθώς για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η τιμή αεροπορικού εισιτηρίου που προβάλλεται στην διαδικτυακή πύλη το
AktinaTravelNow να μην ισχύει κατά την επιβεβαίωση της κράτησης. Το AktinaTravelNow δεσμεύεται μόνο για την τιμή η οποία αναγράφεται στην αποστολή του ηλεκτρονικού εσιτηρίου. Οι εδώ παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Το AktinaTravelNow ή συνεργάτης/τες της έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις στον διαδικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή.

10. Ευθύνη του χρήστη
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του AktinaTravelNow. Χρησιμοποιώντας αυτό το διαδιαδικτυακό τόπο ο χρήστης εγγυάται, ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου. Ο χρήστης υποχρεούται να εποπτεύει και να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από ανήλικους στο όνομα ή για λογαριασμού αυτού (του χρήστη). Επίσης εγγυάται για την ορθότητα και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και τα στοιχεία, τα οποία αφορούν το πρόσωπο του χρήστη ή μέλη της οικογενείας του , τα οποία διαβιβάζονται στο πλαίσιο χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε κράτηση και αν πραγματοποιηθεί για κερδοσκοπικούς, παραπλανητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή στην περίπτωση που αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης, απαγορεύεται. Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων κρατήσεων και αγορών στο όνομα του χρήστη ή και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η κατάχρηση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του AktinaTravelNow
ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου αυτού. Ο κάθε χρήστης υποχρεούται να καταχωρεί τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας κατά την κράτηση του. Σε περίπτωση λάθους το AktinaTravelNow δεν φέρει καμμία ευθύνη. Εάν ο χρήστης εκπροσωπεί εταιρεία και επιθυμεί έκδοση τιμολογίου οφείλει να καταχωρήσει τα σωστά στοιχεία για την έκδοση. Σε περίπτωση λάθους στην καταχώρηση του τιμολογίου η ακύρωση και επανέκδοση του ενδέχεται αν επιφέρει επιπλέον χρέωση. Το ίδιο ισχύει και εάν ο χρήστης ζητήσει απλή απόδειξη πώλησης κατά την κράτηση του και επιθυμεί την αλλαγή της σε τιμολόγιο.

11. Πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα
Η πνευματική ιδιοκτησία και όλα τα υπόλοιπα προστατευόμενα δικαιώματα που αφορούν τον διαδικτυακό τόπο ανήκουν στο AktinaTravelNow. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στο AktinaTravelNow
εκτός εάν αναφέρεται ρητά η ιδιοκτησία τρίτου. Η ονομασία AktinaTravelNow όπως επίσης και όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που απεικονίζονται στην ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία του AktinaTravelNow ή ιδιοκτησία των τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο τους του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου αυτού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας του AktinaTravelNow ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

12. Τροποποίηση των Γενικών Όρων Συναλλαγών
Το AktinaTravelNow έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να ανανεώσει τους παραπάνω όρους συναλλαγών σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά. Στην ιστοσελίδα θα εμφανίζονται οι γενικοί όροι συναλλαγών όπως ισχύουν την συγκεκριμένη στιγμή. Με την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης ο χρήστης αποδέχεται και την σχετική τροποποίηση. Η εγκυρότητα των παραπάνω όρων δεν μπορεί να περιοριστεί με τυχόν αντίθετους όρους συναλλαγών του χρήστη. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών είναι έγκυρες μόνο στην περίπτωση που συμφωνούνται με έναν νόμιμο εκπρόσωπο του AktinaTravelNow. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών όπως και πρόσθετες συμφωνίες θα πρέπει να γίνονται εγγράφως.

13. Διαφημιστικό Υλικό
Tο AktinaTravelNow διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει στις ιστοσελίδες του διαφημιστικό υλικό και περιεχόμενο. Δεν υποχρεούται όμως να εξετάζει το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού και ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη έναντι των επισκεπτών της. Η ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη πράξη, παράλειψη ή ανακρίβεια βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους. Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις Οι ιστοσελίδες μας, παρέχουν και πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες που αποτελούνται από λογισμικό, πληροφορίες και άλλο περιεχόμενο, ιδιοκτησίας τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται από το AktinaTravelNow και ως εκ τούτου δεν παρέχουμε εγγυήσεις για την αξιοπιστία του περιεχομένου τους.

14. Τερματισμός υπηρεσιών
Το AktinaTravelNow διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να σταματά την διάθεση μέσω του διαδικτυακού της τόπου οποιαδήποτε από τις on-line υπηρεσίες του.

15. Απόρριψη της κράτησης
Το AktinaTravelNow έχει το δικαίωμα να απορρίψει εντολές για την κράτηση που καταχωρούνται από τον χρήστη, αν αυτός παραβιάσει τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου.

16. Διατάξεις για διαβατήρια, βίζα, συνάλλαγμα και υγειονομικές διατάξεις
Σε περίπτωση που ο χρήστης ταξιδέψει στο εξωτερικό θα πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, την βίζα, το τελωνείο, τους φόρους, καθώς και οι διατάξεις για τις εισαγωγές και εξαγωγές, όπως και οι υγειονομικές διατάξεις. Η ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω διατάξεων βαρύνει τον χρήστη. Στην ιστοσελίδα του το AktinaTravelNow παρέχει κάποιες πληροφορίες σχετικές για την διευκόλυνση του χρήστη. Σε καμμία περίπτωση όμως το AktinaTravelNow δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Για έγκυρες πληροφορίες ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στον πάροχο του συγκεκριμένου ταξιδιού ή στο προξενείο της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψει.

17. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και του AktinaTravelNow αποκλειστικά είναι το ελληνικό δίκαιο εξαιρουμένων των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

18. Ακυρώσεις, αλλαγές
Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών του ταξιδιού, το οποίο έχει επιλέξει ο χρήστης, εκ μέρους του παρόχου, π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης της πτήσης, το AktinaTravelNow θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων η άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του παρόχου το AktinaTravelNow ουδεμία ευθύνη φέρει. Ο χρήστης ευθύνεται για την τήρηση των όρων που θέτει ο εκάστοτε πάροχος, όπως π.χ. τους όρους που θέτει κάθε αεροπορική εταιρία σχετικά με τον χρόνο check- in ή την επιβεβαίωση πτήσεων επιστροφής. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον συγκεκριμένο πάροχο ή το AktinaTravelNow. Συγκεκριμένα Για ακύρωση εισιτηρίων Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας κράτησης αεροπορικού εισιτηρίου, καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου και βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Σε περίπτωση που ο πάροχος παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου εισιτηρίου, ο χρήστης ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση κράτησης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το AktinaTravelNow μέσω e-mail στο sales@aktinatravelnow.com Εάν το αίτημα ακύρωσης/αλλαγής σταλεί εκτός ωρών εργασίας τότε ως ημέρα παραλαβής της σχετικής εντολής θα θεωρηθεί η επόμενη εργάσιμη. Το AktinaTravelNow δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση αν δεν έχει λάβει την έγγραφη εντολή του χρήστη όπως προαναφέρθηκε. Για ακύρωση ξενοδοχείων Για ακύρωση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Για ακύρωση ενοικίασης αυτοκινήτων Για ακύρωση οργανωμένων πακέτων. Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών για την δημιουργία των οργανωμένων πακέτων η εταιρία µας έχει καταβάλει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται µε συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι' αυτό και είναι µε τη σειρά της υποχρεωμένη να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωµή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει το ταξίδι του με έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας μέσω e-mail στο sales@aktinatravelnow.com και να επιβαρυνθεί με το κόστος που αυτό συνεπάγεται και έχει ως εξής: ''Μέχρι 35 ημέρες πριν την αναχώρηση με καταβολή 30 ευρώ κατ άτομο, για οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα. " Από 34 - 22 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση της προκαταβολής (30% της συνολικής αξίας του ταξιδιού). " Από 21-15 μέρες πριν την αναχώρηση με παρακράτηση 50% της τιμής του ταξιδιού. Από 14 μέρες πριν και μέχρι την αναχώρηση τα ακυρωτικά μπορεί να φθάσουν μέχρι και το συνολικό ποσό της αξίας του ταξιδιού. Οι παραπάνω αναφερόμενες επιβαρύνσεις είναι ο συνδυασμός των υποχρεώσεων προς τους τρίτους, των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που δημιουργούνται για τους λοιπούς ταξιδιώτες και των άλλων εξόδων. Η εφαρμογή τους είναι ανεξάρτητη της ημέρας εγγραφής ή ακύρωσης του ταξιδιού. Επίσης ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από την εταιρεία για λογαριασμό του (εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων κ.τ.λ.). Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο, ούτε η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις μεταβολές στο πρόγραμμα της εκδρομής. Αντικατάσταση Στα οργανωμένα ταξίδια, ο ταξιδιώτης μπορεί να αντικατασταθεί με άλλον δικό του ενδιαφερόμενο για τις ίδιες υπηρεσίες, ξενοδοχείο, τύπο δωματίου και ταξίδι, αφού ενημερώσει την εταιρία µας τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε αυτή την περίπτωση θα χρεωθεί μόνο με τυχόν ανεπίστρεπτα έξοδα (Visa κ.λπ.). Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόματα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού που ακύρωσε τη συμμετοχή.

19. Επιστροφή Χρημάτων
Η ημερομηνία για επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις των προμηθευτών εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας. Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής που αφορά αεροπορικά εισιτήρια, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιείται εφόσον η ίδια η αεροπορική εταιρεία έχει ολοκληρώσει την διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στο τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις εξαιτίας της αεροπορικής εταιρείας, το AktinaTravelNow δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Η επιστροφή χρημάτων που αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες του AktinaTravelNow,θα πραγματοποιείται μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης και εφόσον προηγουμένως ο προμηθευτής των εισιτηρίων/υπηρεσιών έχει ολοκληρώσει την διαδικασία επιστροφής χρημάτων προς του AktinaTravelNow.