Όροι συμμετοχής σε οργανωμένες εκδρομές

Οι γενικοί όροι ρυθμίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του πελάτη-ταξιδιώτη για συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι και του ταξιδιωτικού γραφείου(στο εξής εταιρεία), το οποίο πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ταξίδια που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής.

1. Συνεργασία με άλλους οργανωτές
Για να επιτευχθούν καλύτερες συμμετοχές για την πραγματοποίηση των αναχωρήσεων και καλύτερες τιμές για τους ταξιδιώτες, γίνονται συνεργασίες όπου συμμετέχουν δύο ή περισσότερα γραφεία τα οποία πωλούν το ίδιο πακέτο. Η συνεργασία αυτή αναφέρεται και η εταιρεία μας εξαντλεί κάθε προσπάθεια, ώστε η τιμή και η ποιότητα ν’ ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες που προσφέρονται.

2.Tελική τιμή
Τελική τιμή και ισχύον πρόγραμμα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο ταξιδιώτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωμής.

3. Ευθύνες της εταιρία µας
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών µας, η εταιρία χρησιμοποιεί αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Η εταιρία µας δεν έχει δικά της αεροπλάνα, ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδίων για να θεωρείται υπεύθυνη για τη σωστή ή µη λειτουργία τους. Ο ρόλος της είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της γι' αυτό και οι ευθύνες της εντοπίζονται µόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών. Η εταιρία δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός ρόλος της και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της. Δεν είναι ωστόσο, ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνη για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει αποτελεσματικά όπως: Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής Οι προβλεπόμενες αεροπορικές εταιρίες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδρομών έχουν βασιστεί στα προγραμματισμένα / δημοσιευμένα δρομολόγια που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος. Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανώτερης βίας. Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη. Η εταιρεία θα είναι συμπαραστάτης και θα φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών. Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται στο συνοδό ή, το αργότερο 10 ημέρες μετά την επιστροφή από το ταξίδι, με επιστολή προς την εταιρεία, με κάθε έγγραφο στοιχείο για τη δικαιολόγηση τους, ώστε να βασίσει τυχόν απαίτηση από τους παρέχοντες τις συμβατικές υπηρεσίες. Μετά την παρέλευση 10ήμερου, η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.

4. Ξενοδοχείο / Καταλύματα
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την εταιρία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται µε κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συνδυασμό µε την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα µε την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει αποδεκτή η χρήση των αστέρων: 2* = Τουριστική 3* = Β' κατηγορία 4* = Α' κατηγορία 5* = Πολυτελείας Μερικά ξενοδοχεία για φορολογικούς λόγους έχουν μειώσει τεχνητά την κατηγορία τους. Επίσης καινούρια ξενοδοχεία συνήθως ανοίγουν με μία κατηγορία πιο κάτω για λόγους γνωριμίας. Δεν είναι πάντα η επίσημη κατηγορία και παράγοντας αξίας, αλλά η πραγματική κατάσταση, η τοποθεσία τους και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρουν. Στα γκρουπ και γενικά στα ταξίδια-πακέτα δεν δίδονται διακεκριμένα δωμάτια, λόγω των ειδικών τιμών. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα µε επιπλέον κλίνη. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες. Είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως τα δωμάτια παραδίδονται στις 14.00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 της ημέρας αναχώρησης. Η εταιρία µας βέβαια καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδρομείς που αναχωρούν µε βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωμάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα προγραμματισμένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Σε αυτή την περίπτωση σας επιστρέφεται το ποσόν που αντιστοιχεί στις διανυκτερεύσεις τις οποίες θα θέλατε αλλά δε σας έδωσε το ξενοδοχείο. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κτλ). Σε ουδεμία περίπτωση η εταιρία µας θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών. Η εταιρία έχει δικαίωμα αλλαγής ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας.

5. Υποχρεώσεις – Ευθύνες ταξιδιωτών
Ο κάθε ταξιδιώτης πρέπει να καλύψει έγκαιρα στο σύνολο τα έξοδα συμμετοχής, για να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες του ταξιδιού. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα και τη θεώρηση (visa), των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατηρίων, αδειών παραμονής και εργασίας κ.ά.), που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι, καθώς και για την επιστροφή τους (για όσους χρειάζεται), στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν την εταιρεία. Να ελέγχουν επίσης με τις πρεσβείες των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (visa), για τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa), δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της εταιρείας για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων εν ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων visa, αδειών εργασίας κ.ά.) δεν αποτελεί ανωτέρα βία για την ακύρωση ταξιδιού και ο ακυρώνων γι’ αυτούς τους λόγους υπόκειται σε ακυρωτικά. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. Όσοι συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια (γκρουπ) θα πρέπει να είναι συνεπείς στις υποδείξεις των συνοδών και των τοπικών ξεναγών και να δείχνουν κατανόηση και καλή διάθεση προς τους λοιπούς εκδρομείς. Επίσης είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.ά.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

6. Ασφάλιση
Η εταιρία µας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από τη µη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων. Εξάλλου για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές της εταιρίας υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχημάτων.

7. Κρατήσεις θέσεων

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση µε το 30% των συνολικών δαπανών συμμετοχής.

8. Αλλαγή ή ακύρωση προγράμματος
Η εταιρία έχει το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι της αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση της δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του όπως για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς τη βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, Η εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για τη µματαίωση της εκδρομής μέχρι και 8 ημέρες πριν από τη έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις της εταιρίας µας περιορίζονται στην επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου η εταιρία δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή έκαστου ταξιδιού. Η εταιρία έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι µμεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί µε οποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη η εταιρία δε δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος της εκδρομής. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατό να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν χωρίς άλλη αξίωση. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχθούν.

9. Προαιρετικές εκδρομές
Αναλόγως του προγράμματος ενός οργανωμένου ταξιδιού υπάρχει δυνατότητα προαιρετικών εκδρομών, οι οποίες συνήθως οργανώνονται από τον αρμόδιο συνοδό της εκδρομής σε συνεργασία µε τους τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Οι τιμές δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως µε τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθμός ατόμων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κλπ.

10. Τιμές
Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται την ημέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιμίες ξένων νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ, τον αριθμό συμμετεχόντων (τουλάχιστον 20 ενήλικες) σε κάθε εκδρομή, τις τιμές των καυσίμων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η εταιρεία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, μέχρι και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση.

11. Παιδικές εκπτώσεις
Παιδία 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό εισιτήριο κατά 10% έως 30% ανάλογα του προορισμού και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο µε τους γονείς τους. Κάτω των 2 χρόνων πληρώνουν µόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου αλλά δε δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά αποσκευών.

12. Αποσκευές
Άσχετα µε το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή µε πούλμαν ) η εταιρία µας αναλαμβάνει τη μεταφορά και πληρώνει αχθοφορικά µόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε πελάτη της, εκτός αν άλλως αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις µμετακινήσεις τους και µια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x26x23 εκατοστά (μήκος /ύψος/ πλάτος αντίστοιχα).

13.Υγεία και υγειονομικές διατυπώσεις.
Πολλά ταξίδια δημιουργούν έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό των ταξιδιωτών. Ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνας), τροπικές και περισσότερο ευαίσθητες ή νοσογόνες, όπως της Αφρικής, της Ασίας, της Νότιας Αμερικής κ.ά. Συνιστούμε στους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται το γιατρό τους, ιδιαίτερα άτομα της τρίτης ηλικίας, με ευαίσθητη υγεία, πίεση, καρδιοαγγειακά νοσήματα και αλλεργίες. Είναι χρήσιμο να γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για πρόληψη ηπατίτιδας Α και Β που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαμβάνονται αυστηρά μέτρα υγιεινής και καθαριότητας στη λήψη τροφών. Λόγω συχνών αλλαγών των περιοχών επιδημιών, συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία (κέντρο) της περιοχής σας. Επίσης στις πτήσεις συνιστούμε κατανάλωση αρκετού νερού (αποφυγή αλκοόλ ή καφέ), μετακινήσεις (περπάτημα) κάθε μία-δύο ώρες, μικρές ασκήσεις σώματος και χρήση καλτσών - παντοφλών αντί παπουτσιών. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι και να επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα ταξιδιώτη, χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η υγεία ή η ζωή του ή δημιουργεί άμεσα μεγάλο πρόβλημα στους υπόλοιπους συνεκδρομείς. Σε μια τέτοια περίπτωση τα έξοδα επαναπατρισμού βαρύνουν αποκλειστικά τον ταξιδιώτη.

14. Ρύθμιση διαφορών
Η εταιρεία και ο ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια Αθηνών

15. Πρακτικές συστάσεις
Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσετε τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθείτε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (τέρμιναλ) αναχωρεί η πτήση σας, και την ώρα της. Μην ξεχάσετε το διαβατήριό σας. Τακτοποιήστε από την προηγουμένη τα extras του δωματίου/καμπίνας σας για να έχετε τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου. Συνιστούμε έντονα να ασφαλίζετε τα χρήματά σας και τα τιμαλφή στις θυρίδες του ξενοδοχείου και να μην ανοίγετε χωρίς να ξέρετε ποιος ζητά να μπει στο δωμάτιο σας.